Friday, May 18, 2007

Tahukah Anda?

Ada empat perkara yang dipandang baik, tetapi empat lagi dipandang lebih baik :
1. Sifat malu daripada lelaki adalah baik, tetapi daripada perempuan adalah lebih
baik.
2. Keadilan daripada setiap orang adalah baik, tetapi daripada pemimpin adalah lebih
baik.
3. Taubat daripada orang tua adalah baik, tetapi daripada orang muda adalah lebih
baik.
4. Sifat dermawan daripada orang kaya adalah baik, tetapi daripada orang miskin
adalah lebih baik.

No comments: