Friday, May 18, 2007

Wajah Wajah Kesayangan Hamba

Syukur kehadrat Illahi kerana kurniaanNya yang tidak ternilai ini. Semoga kebahagiaan ini akan kekal ke akhir hayat. Rabbana Aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah. Waqina azabannar. Sayang sayang sayang!!

No comments: